GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand

03-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Indien jullie dan samen werden opgewekt met Christus, zoekt de dingen omhoog, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.

De rode draad in al Paulus’ brieven is dat gelovigen met Christus zijn één gemaakt. Zijn positie is onze positie. Zó ziet God ons aan. En daarom is Christus’ toekomst, ook onze toekomst. Dat betekent dat ons leven hier “in het vlees” voor God niet meer telt. Voor Hem wáren we zondaren, maar nu niet meer (Rom.5:8). Enkele verzen eerder (2:20) schreef Paulus: “waarom worden jullie dan, alsof jullie in de wereld leven…”. Met andere woorden: ons leven is niet hier beneden, op aarde. Zo zien we dat wel en zo voelen we dat ook, prima, maar God ziet ons nu reeds, zoals we straks zullen zijn.

Christus is gezeten aan Gods rechterhand. En aangezien wij met hem verbonden zijn, zijn wij daar nu dus ook (Ef.2:6). En zoals hij daar verborgen is, zo zijn wij dus ook met hem verborgen (Kol.3:3).

De vraag dringt zich op: als ons leven daar boven is, wat zoeken we dan nog hier op aarde? Heel simpel: we zoeken hier de dingen die boven zijn! Want dáár is ons leven en dát is wat echt telt!

Delen: