GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 2:9 – de naam boven alle naam

10-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade de naam boven alle naam, 10 opdat in de naam van Jezus alle knie zal buigen…

“De naam boven alle naam”, kan maar op één naam betrekking hebben: de Godsnaam. Want alleen de naam van JAHWEH is verheven boven alles (Ps.83:19; 148:13). Met als ultieme reden dat Hij Redder is… van allen! En hoe redt Hij? Door JEZUS – wiens naam betekent: JAHWEH redt. God geeft zijn eer niet aan een ander (Jes.42:8). Het feit dat “in de naam van JEZUS (Hebr. Jehoshua) alle knie zal buigen” bevestigt dat alle eer naar JAHWEH gaat die redt.

Velen hebben zich afgevraagd hoe het komt dat in het NT nergens de naam van God wordt genoemd. Gods naam zou toch worden geheiligd? Waarom wordt die naam in het NT dan verzwegen? Het antwoord is: de naam wordt niet verzwegen maar ze is gegeven in de naam van JEZUS: JAHWEH redt!

Op elke bladzijde van het NT treffen “de naam boven alle naam” aan. JEZUS is de naam die werd gegeven bij zijn geboorte (Mat.1:25), maar het is juist in deze naam van vernedering dat elk creatuur in aanbidding zal neerbuigen voor JAHWEH… die Redder is. Door JEZUS openbaart God wie Hij is!

Delen: