GoedBericht.nl logo

Filippi 2:10 – in de naam van Jezus

26-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen, van hemelsen, aardsen en onderaardsen, en alle tong zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.

Paulus verwijst in deze passage naar GODS eed, beschreven in Jesaja 45:23. Alle knie zal voor Hem buigen en alle tong zal Hem belijden. Dat is niet slechts een belofte, het is een eed die Hij zwoer. Paulus laat hier zien, hoe GOD dat gaat vervullen. Het antwoord is: “in de naam van JEZUS”, wat betekent: JAHWEH redt! Met dat oogmerk vernederde Jezus zich en was hij gehoorzaam “tot de dood van het kruis” (2:8).

Elk schepsel, waar ze zich ook bevinden, in de hemel, op de aarde of onder de aarde, zal zich buigen voor Hem. En elke tong zal toejuichen. Geen lippendienst. Het woord ’toejuichen’ onderstreept dat ook. Paulus gebruikt een sterk woord voor ‘belijden’ dat begint met ‘ex’, wat van binnenuit betekent. En bovendien: “tot eer van God”, wat opnieuw bevestigt dat het om een hartelijke instemming gaat.

Wat een uitkomst van de geschiedenis! Ieder creatuur buigt en belijdt in de naam van Jezus: JAHWEH redt! Niemand ontbreekt. Een groter heerlijkheid voor GOD als Vader, is niet denkbaar!

Delen: