GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 2:11 – tot heerlijkheid van God, de Vader

12-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… en alle tong zal instemmen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.

Dat vanuit de diepste vernedering de hoogste heerlijkheid tot stand komt, illustreert voortreffelijk de betekenis van Christus Jezus’ gezindheid. Hij staat bij uitstek model voor het zichzelf totaal wegcijferen ten behoeve van de heerlijkheid van God. Daarom nam Hij (hoewel Hij de Zoon van God was) de gestalte van een slaaf aan. En daarom vernederde Hij zich tot “de dood van het kruis”.

Het is Gods voornemen om ieder creatuur, hemelsen, aardsen en onderaardsen te brengen tot een hartelijke erkenning van Hem als God en Vader. En dit doel realiseert Hij door middel van Christus Jezus. Door Hem redt JAHWEH… allen! En daarom is het in de naam van JEZUS dat elke knie zal buigen en elke tong van harte zal getuigen: JEZUS (=JAHWEH redt!) is Heer!

Dat God elk schepsel redt, uitgerekend door Degene die de wereld tot “de dood van het kruis” heeft veroordeeld, bewijst GODS grenzeloze maar ook onvoorwaardelijke liefde. Uiteindelijk zal niemand aan die conclusie kunnen ontkomen. Geen hart zo hard, of het zal worden gewonnen door de overmacht van GODS liefde. Elke tong zal het uitroepen… tot heerlijkheid van de ene God, de Vader!

Delen: