GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:5 – hoop van rechtvaardigheid

29-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want wij verwachten in Geest, vanuit geloof, hoop van rechtvaardigheid.

Tegenover hen die “vervallen uit de genade”, noteert Paulus hier wat “wij verwachten”. Zeker, zij die “vervallen uit de genade” hebben ook een verwachting maar die is niet “in Geest” maar ‘in vlees’. En niet “vanuit geloof” maar ‘vanuit werken. Men verwacht in eigen kracht  (=vlees) en door eigen prestaties (=vanuit werken) rechtvaardig te worden.

Maar wat “wij verwachten” is zoveel anders, schrijft Paulus. Niet gevestigd op vlees maar “in Geest” en “vanuit geloof”. Zoals Abraham en Sara als oud en impotent echtpaar geloofde dat God hen een lijfelijke zoon zou schenken. Dat was geen opdracht aan hen maar een belofte. Zij waren “naar het vlees” niet in staat om leven te verwekken en daarom was het Gods Geest die hen deze vitaliteit en potentie verleende.

De inhoud van de verwachting (“in Geest, vanuit geloof”) noemt Paulus hier “hoop van rechtvaardigheid”. Dat betekent niet dat de rechtvaardiging onze hoop is, want als gelovigen zijn we gerechtvaardigd. Nee, de “hoop van rechtvaardigheid” verwijst naar de hoop die verband houdt met het feit dat God recht doet aan zijn woord en belofte. Zijn rechtvaardigheid staat garant voor onze hoop!

Delen: