GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:6 – geloof door liefde inwerkende

30-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar geloof door liefde inwerkende.

“Christus Jezus” is een formulering die we alleen bij Paulus aantreffen. Heel vaak zelfs. De volgorde in de naam verwijst naar hoe Paulus zijn Heer heeft leren kennen: voorop staat de opgewekte en verheerlijkte Christus, die zich identificeerde als de Jezus die hier op aarde wandelde en die Paulus niet heeft gekend. In het opstandingsleven en de nieuwe schepping is al of niet besneden zijn volstrekt irrelevant (6:15).

Krachtig is wat God in Christus Jezus heeft gedaan en doet. Niet ons werk maar zijn werk is beslissend. Dat is de boodschap en dat is wat we geloven. Be-amen wat God zegt en belooft te zullen doen.

Paulus voegt daar nog iets aan toe: “geloof door liefde inwerkende“. Later (in 5:22) maakt hij duidelijk dat liefde “de vrucht is van de Geest”. Liefde is geen prestatie of verdienste maar wel een logisch en levend effect van Gods Geest. Als we namelijk God geloven en Christus Jezus leren kennen, leren we onvermijdelijk ook de liefde Gods (=agapé) verstaan. Dit is een liefde die onvoorwaardelijk en universeel is. Geloven is geen werk maar door liefde heeft het wel een enorme uit- en inwerking!

Delen: