GoedBericht.nl logo

Filippi 4:4  – altijd blij!

06-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Verblijdt je in [een] Heer te allen tijde!

In Paulus’ brieven komen we heel vaak de oproep tegen om ons te verblijden. En hij ging er zelf in voor. Toen hij deze woorden schreef was hij een gevangene en ondervond veel tegenwerking en moeite. Toch er is geen brief van hem die zó overloopt van blijdschap, als juist deze!

De reden van deze voortdurende blijdschap is gelegen “in een Heer”, d.w.z. in Iemand die alles be-heer=t. Die alles perfect onder controle heeft en niets voor niets laat gebeuren. Die waarheid is een constante in elke omstandigheid. Om de vreugde daarvan te beleven moet je niet om je heen kijken. Kijk omhoog!

Stop met zoeken naar excuses om niet blij zijn. Want je zult ze altijd vinden en de meeste mensen vergallen hun leven daarmee. Theoretiseer ook niet over blijdschap. Wees blij dat er een HEER is –  altijd en overal!

Delen: