GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:26 – het opwaartse Jeruzalem

18-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Het staat op één lijn met het huidige Jeruzalem, want dat is in slavernij met haar kinderen. 26 Maar het opwaartse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder.

“Het huidige Jeruzalem” vertegenwoordigt het Judaïsme dat vasthoudt aan het oude verbond van Sinaï en “in slavernij is met haar kinderen”. Als Paulus daartegenover een ander Jeruzalem stelt, zou men verwachten dat hij dit ‘het toekomstige Jeruzalem’ zou noemen. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt van “het opwaartse Jeruzalem”.  ‘Huidig’ is een tijdsaanduiding terwijl ‘opwaarts’ een ruimtelijke richting aangeeft (Gr. anoo; zie ook Joh.11:41).

Met “het opwaartse Jeruzalem” doelt Paulus op de moedergemeente in Jeruzalem dat was geöriënteerd op de boodschap van God en van waaruit de prediking van het Evangelie is begonnen. Dat Jeruzalem is vrij en heeft dan ook tijdens de apostelvergadering officieel de vrijheid van de natiën en daarmee ook Paulus’ Evangelie erkend (Gal.2:9; Hand.15:10,11).

“Het opwaartse Jeruzalem” was in Paulus’ dagen een verdrukte minderheid. Niettemin staat ze aan de wieg van “de ekklesia van God” (1:13) en ze kan daarom met recht “onze moeder” worden genoemd. Waar “het huidige Jeruzalem” als geheel ongelovig is, zal het toekomstige Jeruzalem “opwaarts” gericht zijn. Dan zal ze uitroepen: “gezegend zij de Komende in de naam van de Heer!” (Mat.23:39).

Delen: