GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:27 – de kinderen van de eenzame

19-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar het opwaartse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. 27 Want er staat geschreven: wees blij, onvruchtbare, die niet voortbrengt. Barst uit en roep, u die geen barensweeën hebt. Want vele zijn de kinderen van de eenzame, meer dan van haar die de man heeft.

Met “het opwaartse Jeruzalem” doelt Paulus niet op een Jeruzalem dat boven is, maar op een Jeruzalem dat op boven gericht is (vergl. Joh.11:41). Hij verwijst daarmee naar het gelovig (overblijfsel van) Jeruzalem van waaruit het Evangelie voor het eerst heeft geklonken en waar tijdens de beroemde apostelvergadering de vrijheid officieel bekrachtigd werd (Hand.15; Gal.2:1-9). Van dat Jeruzalem zegt Paulus: dat is onze moeder en die is vrij.

Paulus bevestigt de waarheid over Jeruzalem als onze moeder met een citaat uit Jesaja 54:1. In de context van die profetie gaat het heel duidelijk over de stad Jeruzalem in de tijd dat de Messias in hun midden zal zijn (vergl. Jes49:14-23 en 66:7-11). Deze passage zal uiteraard pas in de toekomst definitief worden vervuld. Maar Paulus citeert dit vers omdat hij nu reeds een (voor)vervulling ervan ziet. Want is Jeruzalem juist nu niet “de eenzame”, een weduwe en nog steeds zonder Man (vergl. Jes.54:4)? En toch… hoewel een “onvruchtbare” (Sara!) is haar nageslacht talrijk!

Delen: