GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:28,29 – controverse Ismaël en Izaäk

20-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Jullie nu broeders, zijn evenals Izaäk kinderen van de belofte. 29 Maar net zoals destijds hij die naar het vlees verwekt wordt, degene die naar de geest [verwekt was], vervolgde, zo ook nu.

Een kind van Abraham zijn zegt niet alles. Dat was Ismaël ten slotte ook. De vraag in deze passage is: wie is je moeder? De slavin of de vrije? Izaäk was een kind van de belofte en verwekt “naar de Geest”, dat betekent: verwekt door opstandingskracht vanuit een ‘verstorven’ vader en moeder. Het sluit ook aan op het eerdere citaat uit Jesaja 55:1 waarin sprake is van het talrijke nageslacht dat voort zou komen uit de onvruchtbare.

Maar nu gaat Paulus nog een stap verder. Waar sprake is van de tegenstelling slavin/vrije en vlees/geest, is ook een conflict tussen beide principes onvermijdelijk. Izaäk “werd gespeend” oftewel niet langer aan de moederborst en kon inmiddels staan maar werd meteen het voorwerp van spot van “de zoon van Hagar, de Egyptische” (Gen.21:9; Egyptisch > slavernij!). Vergelijkbaar met de Galaten die ook de tijd van ‘moedermelk’ voorbij waren en geacht werden nu zelf te kunnen staan (5:1). Evenals Izaäk werden ook zij achterna gezeten (=vervolgd) door de zoon van de slavin: Judaïseerders die hun “de vrijheid in Christus” misgunden…

Delen: