GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?

20-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Waarom o Jakob, zeg je en spreek je o Israël: mijn weg is verborgen voor JAHWEH en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?

Het is met het volk van Jakob niet anders dan met de mensheid in het algemeen. Zeker, dat er een GOD moet zijn, dat weet elk mens van nature. Toch slaat twijfel zomaar toe wanneer leed en verdriet ons ten deel valt. Ziet GOD dat dan niet? Is het misschien te klein in zijn ogen dat het Hem ontgaat? Is het lot vaak niet onbillijk dat onszelf of anderen treft? Doet GOD dan geen recht? Is Hij wel goed?

Al zulke vragen komen voort uit wantrouwen dat ons vervreemdt van de Schepper. Maar het is ook hoogmoed. We suggereren dat GOD fouten zou maken, enkel omdat wij Hem niet begrijpen. Maar wat een overschatting van onszelf en wat een onderschatting van GODS plan en vermogen! Alsof onooglijk kleine creaturen in staat zijn het alomvattende werk van de Schepper te beoordelen! Werk dat bovendien nog in uitvoering is. Ieder oordeel dat we vellen voordat zijn grote werk af is, is een vooroordeel. Want reken maar dat de Schepper ons verbaasd en verstomd zal doen staan!

Delen: