GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 3:6 – naar ijver een vervolger van de ekklesia

12-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… naar ijver een vervolger van de ekklesia, naar rechtvaardigheid die in [de] wet is, onberispelijk aan het worden.

De opsomming van zeven kwalificaties waarin Paulus zou kunnen roemen in het vlees, begint met vijf kwaliteiten die te maken hebben met zijn afkomst en met wat hij was (besneden, Israëliet, Benjaminiet, Hebreeër, Farizeeër). De laatste twee kwaliteiten beschrijven wat hij deed,  zijn prestaties.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Paulus zich hier beroemt op het feit dat hij een vervolger van de ekklesia was. Maar dat is een misverstand en ook onmogelijk, aangezien Paulus dit ‘wapenfeit’ sinds zijn roeping als de schandvlek op zijn verleden beschouwt (1Kor.15:9; 1Tim.1:15). Wat Paulus hier roemt is wat hij qua ijver heeft bereikt. Paulus was een extremist: hij verdroeg ‘de sekte van de Nazareners’ niet en stelde alles in het werk om de ekklesia te vervolgen (Hand.24:5; 26:9). Daarin nam hij het voortouw en zocht de gelovigen op tot in de buitenlandse steden aan toe  (Hand.26:9-11). Qua ijver was er in het Jodendom niemand te vinden die hierin zo actief was als Saulus van Tarsus.

Is het ondertussen niet veelzeggend dat Saulus, juist omdat hij godsdienst in zijn uiterste consequenties doortrok, hij de “eerste van de zondaren” werd, de bitterste vijand van Christus?

Delen: