GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:4 – de aanmoediging van de Schriften

12-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want zoveel tevoren werd geschreven tot onze onderwijzing, werd geschreven opdat door het verduren en door de aanmoediging van de Schriften wij de hoop zouden hebben.

Paulus had zojuist geciteerd uit de Psalmen en doelt met “zoveel tevoren werd geschreven” op de Hebreeuwse Bijbel. Alles daarin is “tot onze onderwijzing”. Het zogenoemde ‘Oude Testament’ mag dan weliswaar niet aan ons gericht zijn, het is wel degelijk voor ons.

De aangehaalde woorden uit Psalm 69 over Christus die niet zichzelf behaagde maar zich de smaad liet welgevallen, worden in bovenstaand vers verklaard. Want hoe kon Christus de smaad, de schande en het kruis verduren? Hebreeën 12:2 zegt: doordat Hij zag op de vreugde die voor Hem lag (Hebr.12:2). Hij was onderwezen vanuit “de Schriften”! En door de hoop die Hij daarin aantrof, vond Hij de aanmoediging om alles te verduren.

“De Schriften” waren Christus’ krachtbron. Hij behaagde niet zichzelf maar zei tegen zijn God: “zie, hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven” (Ps.40:8; Hebr.10:7). En zó, in deze onderwerping aan (en met vertrouwen in) “de Schriften” is Hij de weg van vernedering gegaan. Dat is voor ons niet anders. Ook wij hebben in de Schriften de hoop en daarmee de kracht om te verduren.

 

Delen: