GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:5 – hetzelfde gezind

13-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

De God van het verduren en van de aanmoediging moge jullie geven hetzelfde gezind te zijn onder elkaar naar Christus Jezus…

Christus Jezus zocht niet zichzelf te behagen maar was geheel gericht op het volbrengen van Gods wil. Hij verduurde alle smaad en Hij wist dat God via die weg de wereld met Zichzelf zou verzoenen. Zo was Hij niet alleen gericht op God maar daardoor ook op de redding van diezelfde mensheid die Hem aan het kruis nagelde.

In de Schriften en alles wat tevoren geschreven was, vond Hij het onderwijs en de hoop en zó werd Hij aangemoedigd om alles te verduren. Zó werkt God. Het is via het onderwijs van de Schriften dat Hij ons aanmoedigt en de kracht geeft om te verduren. Waar geen mensenwoord toe in staat is, vermag Gods woord in en door ons te doen. Zijn woord geeft kracht om iedere oppositie te trotseren en om smaad te verdragen.

Deze oriëntatie op de Schriften als onfeilbaar kompas en als onuitputtelijke krachtbron kende Christus Jezus hier op aarde. Altijd was zijn antwoord: “er staat geschreven!”. Het is deze gezindheid die we als gelovigen onder elkaar mogen beleven. Dat staat garant voor vreugde en onderlinge vrede en eendracht!

Delen: