GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 136:1 – want zijn goedertierenheid…

11-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Looft JAHWEH, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is aeonisch.

Psalm 136 bevat zes en twintig verzen waar de naam van JAHWEH wordt bezongen, telkens met het refrein: “want zijn goedertierenheid is aeonisch”. “Aeonisch”, “eeuw-ig” of zoals het Hebreeuws zegt “le olam”. ‘Olam’ is verwant aan een werkwoord dat ‘verbergen’ betekent. ‘Olam’ duidt op een tijd waarvan de begrenzing verborgen is en niet gezien wordt. Het is onafzienbaar.

Het motief van Gods goedertierenheid komt in deze psalm tot uiting in al zijn handelen. Vanaf de schepping van zon, maan en sterren tot aan de uittocht uit Egypte. Maar ook in zijn wonderdaden in de woestijn en het deel dat Hij zijn volk zou geven in het land. Psalm 136 beschrijft tal van highlights vanaf Genesis 1 tot aan de dagen van Mozes. Opmerkelijk: dat zijn zes en twintig generaties. Maar het zijn ook zes en twintig eeuwen.

Aan Mozes maakte God zijn naam bekend: JAHWEH. Een naam die ook al het getal zes en twintig in zich heeft. Want het is de som van vier letters die tevens vier cijfers zijn: Jod (=10), Hé (=5), Wav (=6), Hé (=5). Gods naam is wonderbaar! Daarom zingt deze psalm zes en twintig keer: “want zijn goedertierenheid is aeonisch!”

Delen: