GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:16 – Geest versus vlees

17-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik echter zeg: wandel in Geest en jullie zullen niet aan [de] begeerte van vlees voldoen.

De tegenstelling tussen geest en vlees kwamen we al twee keer eerder tegen in deze brief (3:3 en 4:29). In beide gevallen doelde Paulus niet op de menselijke geest (zoals wel in 1Kor.5:5) maar op Gods Geest, zoals ook in Rom.8:4-9.

In 4:29 draaide het om het contrast tussen Ismaël die “naar het vlees” was verwekt en Izaäk die als kind van de belofte “naar de Geest” was verwekt. Het was overduidelijk dat zij van zichzelf volstrekt onmachtig waren om bij te dragen aan Gods belofte. Sterker nog: voorzover hun vlees bijdroeg (> de affaire Abraham en Hagar), dwarsboomde het alleen maar de vervulling van de belofte. Waar God belooft is Hij ook Degene die uitvoert. Hij vitaliseerde de verstorven lichamen van Abraham en Sara. Zie daar de opstandingkracht van Gods Geest!

Paulus roept de Galaten op te wandelen in die Geest, d.w.z. het in elke stap van onze levensweg te verwachten van de God die belooft en zó door zijn Geest ons doet leven. Hij maakt zijn woord aan en in ons waar. Dan zullen we niet (slaafs) aan de begeerte van het vlees voldoen. Dat is geen opdracht, maar een vaststelling!

 

Delen: