GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:9 – tegensprekers ontmaskeren

05-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… hooghoudende het betrouwbare woord naar de lering, opdat hij in staat zou zijn zowel aan te moedigen in de gezonde leer alsook de tegensprekers te ontmaskeren.

Door Paulus’ prediking waren ekklesia’s op Kreta ontstaan. Zolang hij daar verbleef kon hij er zelf op toezien dat de gezonde leer werd gepredikt. Nu moest hij vanwege verblijf elders deze verantwoordelijkheid overdragen aan gekwalificeerde opzieners. Opdat zij “het betrouwbare woord naar de lering” hoog zouden houden, dienden zij tot twee dingen in staat te zijn. In de eerste plaats om aan te moedigen in de gezonde leer en in de tweede plaats tegensprekers te ontmaskeren. 

Heel de functie van de opziener is gebaseerd op het belang van “de gezonde leer”. Niet slechts in een positieve sfeer maar vooral ook in een context van strijd en conflict. Dan moet “de opziener” niet alleen pal staan voor de waarheid maar ook capabel zijn om tegensprekers te weerleggen.

Bij oppositie tegen de gezonde leer is het volkomen misplaatst om ‘verbinding te zoeken’ of lief en aardig gevonden te worden. In een tijd van relativisme (‘het gaat niet om de leer, maar om de Heer’) getuigt het van lef en karakter om leugens aan de kaak te stellen en daarvoor overtuigend bewijs te leveren.

Delen: