GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:9 – aanmoedigen in de gezonde leer

04-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… hooghoudende het betrouwbare woord naar de lering, opdat hij in staat zou zijn zowel aan te moedigen in de gezonde leer alsook de tegensprekers te ontmaskeren.

Het is de functie van de opziener om het betrouwbare woord (naar de lering) hoog te houden. Wanneer hij dat doet, stelt dat hem in staat tot twee dingen. In de eerste plaats om aan te moedigen in de gezonde leer. Het woord voor ‘aanmoedigen’ betekent vanuit de woordopbouw ‘naast-roepen’ en dat kan inhoudelijk zowel vertroostend als vermanend zijn. Het werkwoord roept de associatie op van supporters die atleten in de renbaan toeroepen.

De uitdrukking “de gezonde leer” komen we behalve hier en in 2:1 ook tegen in de beide Timotheüs-brieven. In 1Tim.1:10 en 11 zegt Paulus dat in de gezonde leer “het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God” wordt onderwezen. God is GOD want Degene die elk schepsel een plek geeft en het is zijn heerlijkheid dat Hem alles gelukt wat Hij zich ten doel heeft gesteld. Dat is de gezonde leer die zou klinken. En als Paulus zelf niet langer aanwezig kon zijn (zoals hier op Kreta), dan zouden de opzieners erop toezien dat dit onderwijs in de diverse plaatsen zou worden gegeven en gehandhaafd.

Delen: