GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Galaten 3:25 – niet meer onder de pedagoog

10-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Nu echter het geloof is gekomen, zijn wij niet meer onder de pedagoog.

De wet zoals God die op Sinaï aan Israël gaf, fungeerde zo’n vijftien eeuwen als pedagoog of kinderoppasser. Totdat het beloofde zaad van Abraham (= Christus) kwam. Hier heet dat “het geloof” d.w.z. “het geloof van Jezus Christus” (3:22). De weg die Hij in geloof is gegaan, beslist alles. De impact van die ene daad van gehoorzaamheid brengt leven en rechtvaardiging die even alomvattend is als die ene misstap die tot veroordeling en dood leidde. Voor heel de mensheid (Rom.5:18).

Maar als de wet als pedagoog slechts een functie had totdat “het geloof is gekomen”, dan staat Israël nu “het geloof” is gekomen dus niet langer onder de wet als pedagoog. Dat tijdperk is voorbij en ten einde. Niet de wet behoort tot het verleden maar wel haar functie als pedagoog. Vasthouden aan die functie zoals het Jodendom tot op vandaag doet, is daarom een anachronisme: misplaatst in de tijd (Rom.6:14; 1Kor.9:20,21; Gal.4:4,5,21). Wanneer de Heer in de toekomst met Israël een nieuw verbond zal sluiten zal de wet daarom aan hen ook niet worden opgelegd, maar worden geschreven in hun hart (Jer.31:31-33). Men zal met vreugde ontdekken dat de wet profetie is… en door God vervuld wordt!

Delen: