GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:26 – allen zonen van God

11-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want jullie allen zijn zonen van God door het geloof, in Christus Jezus.

Waar het ging om de wet sprak Paulus in het voorgaande telkens over wij en ons. “Wij werden verzekerd bewaard onder de wet” (3:23) en “de wet is onze pedagoog geworden” (3:24). Uiteraard doelt Paulus met dit wij op het volk Israël waarvan hijzelf deel uitmaakt. Maar vanaf vers 26 verandert het wij in jullie, d.w.z. de natiën. Dat sluit niet de gelovige Israëlieten uit, maar het sluit juist de natiën in. “… jullie allen zijn zonen van God”, hetzij Jood, hetzij Griek (3:28).

Paulus begint bovenstaande zin met “want” om te verklaren dat nu “het geloof” is gekomen, wij (=Israël) niet meer onder de pedagoog (= de wet)  zijn. Waarom niet? Wel, allen, Jood of Griek, zijn zonen van God. Let wel “zonen” en geen kinderen, zoals veel vertalingen geheel ten onrechte luiden. Kinderen staan onder toezicht van een pedagoog of oppasser. Zonen daarentegen zijn die fase voorbij. Een zoon is niet langer onmondig, maar gesteld tot zoon om als ‘erfgenaam’ de ‘erfenis’ van de vader te beheren. Zoonschap veronderstelt mondigheid en vrijheid en dat staat tegenover onmondigheid en slavernij (4:1). “In Christus Jezus” is elke gelovige bestemd tot dit zoonschap: vrij en volwassen!

Delen: