GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:27 – gedoopt in Christus Jezus

12-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want zovelen als jullie in Christus worden gedoopt, worden jullie met Christus bekleed.

In Christus Jezus zijn we allen zonen van God door het geloof. Waarom is dat zo? Vers 27 zegt: want zovelen in Christus Jezus worden gedoopt, worden daarmee ook met Christus bekleed. De sleutelterm hier is “in Christus Jezus”. In Hem worden we gedoopt. De vanzelfsprekendheid waarmee uitleggers hier denken aan een doop in water, is ontstellend. Alsof waterdoop de ultieme christelijke doop zou zijn! Terwijl reeds Johannes de Doper bij herhaling er op wees dat hijzelf weliswaar doopte in water, maar dat degene die na hem zou komen (=Christus), zou dopen in geest. Waarmee gezegd is dat de doop van Christus geen waterdoop maar een geestelijke doop is.

Niet door het ondergaan van een ritueel komen we “in Christus Jezus”. Hoe vreemd aan de strekking van de Galaten-brief is de gedachte dat we door een Joods gebruik (wat de waterdoop is; Hebr.6:2) en door werk van mensenhanden “in Christus Jezus” zouden worden geplaatst! 1Korinthe 1:31 zegt: “…vanuit Hem (=God) is het dat jullie in Christus Jezus zijn”. We worden van Godswege “in Christus Jezus” a.h.w. ondergedompeld. Inderdaad, “door het geloof”. Of zoals 1Korinthe 12:13 zegt: “… in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt…”.

Delen: