GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:24 – leven vanuit een FEIT!

05-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Degenen nu van Christus Jezus, kruisigden het vlees samen met de hartstochten en de begeerten.

Met “degenen van Christus Jezus” doelt Paulus op hen die Christus erkennen als Heer en daarom weten dat ze van Hem zijn (vergl.1Kor.15:23). Eerder in deze brief schreef Paulus: “Met Christus ben ik meegekruisigd, maar ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (2:20). Elke gelovige is met Christus Jezus meegekruisigd. Wie Hem toebehoort is ééngemaakt met Hem in zijn dood en in opstanding. En zelfs ook met Hem gezet “te midden van de hemelsen” (Ef.2:6;). Zijn positie is onze positie. Hij stierf en wij worden door God gerekend als met Hem gestorven. In de erkenning Christus Jezus toe te behoren, erkennen we tevens dat ons ‘ik’ (= het vlees) gekruisigd is.

Het kruisigen van het vlees betekent: inclusief de hartstochten en de begeerten. Let op dat hier geen opdracht wordt gegeven, maar dat een feit wordt gesteld. Het werkwoord “kruisigden” staat in de aoristvorm, d.w.z. het gaat om het feit ‘an sich’ zonder notie van tijd. We zijn met Christus gestorven en toch leven we, want Hij leeft in ons! Niet mijn ‘ik’, en dus evenmin mijn hartstochten en begeerten, maar de opgewekte Christus zal mijn leven beheersen!

Delen: