GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:25 – door de Geest het spoor houden

06-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Indien wij leven door Geest, zouden we ook door Geest het spoor houden.

De eerste mens werd een levende ziel doordat de geest (adem) van leven in hem werd geblazen (Gen.2:7). En in de nieuwe schepping is het niet anders: de tweede mens werd levend doordat God hem door zijn Geest opwekte uit de doden. Het is deze Geest die nu door geloof in ons woont en straks onze (nu nog) sterfelijke lichamen levend zal maken.

Dat we door Gods Geest leven, is een feit. Het is ook niet meer dan logisch dat we slechts door diezelfde Geest het spoor kunnen houden. Dat is wat eerder in de Geest wandelen werd genoemd (5:16). Of door de Geest geleid worden (5:18). Alleen die Geest produceert ook de vrucht die liefde heet, met haar achtvoudige, uitnemende eigenschappen (5:22).

Het leven door de Geest ontvangen we door geloof (3:14). Het spoor houden door de Geest geschiedt niet anders: door geloof (2:20; 5:5). God belooft en Hij maakt het waar (vergl. 4:28). Geloof be-aamt dit op voorhand. Zó ontvangen we leven en zo kunnen we ook “het spoor houden”. Dat is geen menselijke prestatie. Het is de Geest die daarvoor garant staat en het bewijs levert in “de vrucht van de Geest”.

Delen: