GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:26 – geen opscheppers

07-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

We zouden geen opscheppers worden, elkaar tergend, elkaar benijdend.

Laat niemand menen dat de kwestie die zojuist aan de orde kwam over de wandel in de Geest of het vlees, slechts een theoretische kwestie zou zijn. Het gaat over de wandel en over wat daarin leidend zou zijn. Is dat de wet die “het vlees” aan het werk zet? Of is dat de Geest die ons levend maakt en vrucht in ons zet? Het verschil tussen beide houdingen is enorm!

Waar de mens aan het werk wordt gezet, wordt het goede doen een doel in zichzelf. Men tracht bepaalde dingen te doen danwel te vermijden en als dit (de schijn van) succes heeft, dan wordt dit beleefd als een prestatie. Men heeft er immers moeite voor gedaan. Hoe anders is de wandel in de Geest! Daarin is het goede doen geen prestatie maar een vanzelfsprekendheid. Geen eigen werk maar de vrucht van wat de Geest in ons doet.

Wie door de Geest wordt geleid weet dat het God is die ons denken hervormt en zó ons gedrag inspireert (in spirit > in geest!). Dat maakt niet alleen relaxed en blij maar ontneemt en passant ook elk motief om op te scheppen. Laat staan om elkaar te tergen of te benijden.

Delen: