GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:1 – geestelijken

08-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Broeders, ook als een mens voorbereid wordt in enige misstap, brengen jullie, de geestelijken, zo iemand in orde in een geest van bescheidenheid, lettend op uzelf dat ook u niet beproefd zou worden.

De meeste vertalingen spreken hier van een mens die ‘betrapt wordt’ of ‘overvallen wordt’. De twee andere keren dat het Griekse woord (‘prolambano’, afgeleid van ‘voor’ en ‘nemen’) gebruikt wordt, heeft het de betekenis van ‘voorbereiden’ of ‘anticiperen’. Gaan we van die betekenis uit, dan is de gedachte hier kennelijk dat iemand het slachtoffer dreigt te worden om een misstap te begaan. Welke dan ook.

Paulus spreekt hier “de geestelijken” aan, dat zijn zij die geleid worden door, of wandelen in Geest (5:16,25). Zij zouden zich ontfermen over zo’n argeloos prooi en hem weer ‘in orde brengen’ (zie voor dit Griekse woord ‘katartizo’ ook Mar.1:19  i.v.m. het herstellen van de visnetten).

Een ander weer terecht brengen klinkt misschien wat neerbuigend. Maar Paulus benadrukt dat slechts een “geest van bescheidenheid” past wanneer we een ander corrigeren. Bescheidenheid kenmerkt immers “de vrucht van de Geest” (5:22) en dedain en arrogantie zijn volkomen misplaatst. Wie enige zelfkennis heeft, beseft o zo gemakkelijk te kunnen struikelen zodra het moeilijk wordt. Slechts Eén is bij machte ons staande te houden (Rom.14:4)!

Delen: