GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:2 – de wet van Christus

09-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Draagt elkaars zware lasten en zo zullen jullie de wet van Christus vervullen.

Anders dan in 6:5 waar sprake is van gewone “lasten” (Gr. ‘phortion’ > portie) gaat het hier over “zware lasten” (Gr. ‘baros’ = gewicht > druk, barometer). Het verwijst naar drukkende lasten. Wanneeer een ander gebukt gaat onder zware omstandigheden dan is het eigen aan liefde om daarin tot steun te willen zijn. Denk aan loodzware verplichtingen (financieel, maatschappelijk), maar ook aan een handicap of ziekte.

Zeggen dat het normaal is “elkaars zware lasten” te dragen, is een andere manier om te zeggen dat we zó “de wet van Christus vervullen”. Het woord ‘normaal’ is afgeleid van ‘norm’ en betekent: wet of regel. Dit lijkt in strijd met de strekking van deze brief die leert dat we in Christus vrij zijn (5:1) en niet “onder de wet”, maar dat is een misverstand. Want “de wet van Christus” is geen opgelegde wet maar een natuurwet.

Een natuurwet beschrijft wetmatigheden waarin dingen niet anders kunnen. Bijvoorbeeld een steen die naar beneden valt. Of een vrucht die groeit (Gal.5:22!). Dat vindt niet plaats omdat een instantie dit oplegt, maar omdat het intrinsiek (=wezenlijk) eigen is aan de dingen. Wanneer Christus in mij leeft (Gal.2:20) dan zal dat een rijke uitwerking hebben!

Delen: