GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:23 – geen werk maar vrucht!

04-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Tegen de zulken is geen wet.

In het voorgaande vers had Paulus een beschrijving gegeven van “de vrucht van de Geest”, nl. liefde, en haar acht kenmerken. Tegen zulke eigenschappen is uiteraard geen wet. De wet is immers in één woord vervuld, nl. liefde (5:14) zodat elk van de acht kenmerken van liefde, een uiting is van waar de wet van spreekt.

Maar hoewel agapé-liefde zoals Paulus deze beschreef de wet bevestigt, is ze uitdrukkelijk niet het resultaat van wetsbetrachting. De mens die probeert zich aan de wet te houden zet slechts “het vlees” aan het werk. Als Abram probeert hij God te helpen met het vervullen van diens belofte. Maar het resultaat van dit armzalig pogen was Ismaël, inderdaad, “naar het vlees verwekt” (4:29). Waar het vlees geactiveerd wordt, zijn “de werken van het vlees”(5:19-21) het frustrerende gevolg.

“Liefde”, dat ene woord waarin de wet wordt samengevat, is per definitie geen werk van het vlees. Integendeel! Liefde is “de vrucht van de Geest”. Dat het een “vrucht” is betekent dat het spontaan groeit waar het licht en water (typen van het Woord!) ontvangt. En dat het van “de Geest” is wil zeggen dat het niet voortkomt uit menselijke inspanning maar uit de kracht van Gods Woord en zijn belofte!

Delen: