GoedBericht.nl logo
English Blog

Openbaring 1:10 – tijdreis

03-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik kwam in geest, in de aan de Heer behorende dag…

Tijdreizen is een dankbaar onderwerp in sciencefiction. Met behulp van een tijdmachine naar een willekeurig tijdstip in het verleden reizen. Of in de toekomst. Stelt u zich voor om een kijkje te mogen nemen in de wereld rond het begin van onze jaartelling. Of om te zien hoe deze wereld er voor staat over duizend jaar. Als dat toch eens zou kunnen…

Johannes heeft iets dergelijks meegemaakt. Toen hij op het eiland Patmos was kwam hij, niet lichamelijk, maar “in geest” in “de dag des Heren” terecht. Traditioneel wordt dat uitgelegd alsof Johannes dit visioen beleefde op een zondag. Maar nergens in de Schrift, heet de zondag ‘de dag des Heren’. “De dag des Heren” is in de profetie standaard de term die betrekking heeft op de periode waarin de Heer openbaar zal worden in deze wereld. En dat is precies ook de titel van Johannes’ boek: “de openbaring van Jezus Christus”.

Johannes werd verplaatst in die toekomstige dag om te zien en te horen wat daarin zal plaatsvinden. En om dat als ooggetuige op te tekenen. Het laatste bijbelboek is een bericht vanuit de toekomst!

Delen: