GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 9:35 – buiten zicht

13-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en vond hem.

In Johannes 9 wordt uitgebreid verhaald van de genezing van de blindgeborene. Een onmiskenbaar teken, want iedereen uit de omgeving van deze man kende zijn achtergrond. Dat maakt de reactie van de Farizeeën op zijn genezing des te duisterder. Omdat Jezus dit ‘werk’ op de sabbat had verricht, wilden zij dit wonder niet zien. Wie was er nu eigenlijk blind?

De man die ziende was geworden, was door de Farizeeën uit de synagoge gebannen. Zoals we dat zo vaak in de Schrift lezen. Voor verlichte ogen geen plaats in de godsdienstige ‘gevestigde orde’. Als God vensters en perspectieven opent, gaan er menselijke deuren dicht. Beiden gaan hand in hand.

Toen Jezus vernam dat de genezen man buiten geworpen was, zocht hij hem op en vond hem. Ook dat is karakteristiek voor “buiten de legerplaats”. Daar leer je Christus kennen. Tot dusver wist de man nog nauwelijks meer dan dat hij blind was maar nu kon zien. Maar dat was nog maar het begin. Buiten ‘het systeem’ mag dan weliswaar smaad je deel zijn, het is ook de plaats waar de Heer zich bekend maakt en nog zoveel meer heeft te tonen!

Delen: