GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:27 – de alleen wijze God

07-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

…aan [de] alleen wijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid tot in de aeonen. Amen!

Vanwege de lange tussenzin over het “geheim dat aeonische tijden verzwegen is maar nu openbaar gemaakt wordt”, zou de lezer haast vergeten, dat het nog steeds om een lofprijzing aan God gaat. Daarmee wordt deze langste en magistrale brief van de apostel, waardig afgesloten.

Hem die bij machte is standvastig te maken volgens Paulus’ Evangelie (:25a), heet hier de “alleen wijze God”. Dat is Hij die met een “diepte van rijkdom en van wijsheid en kennis” onnaspeurlijke wegen gaat met al zijn schepselen (11:33). Niemand kan Hem van advies dienen, want Hij is de “alleen wijze God”. Slechts aan Hem komt toe “de heerlijkheid tot in de aeonen” (1:25; 9:5; 11:36).

Zoals altijd weer in de Schrift, opereert God “door Jezus Christus”. God is de Onzienlijke en “door Jezus Christus” die zijn Beeld is (Kol.1:15), zien we Hem. Door Hem komt God tot ons maar omgekeerd ook: door Hem komen wij tot God. “Want er is één God en één Middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus…” (1Tim.2:5). Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is… tot heerlijkheid van God de Vader (Filp.2:9-11)!

Delen: