GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde niet van mensen

08-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, afgevaardigde, niet van mensen, noch door een mens maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opwekte vanuit de doden.

We staan aan het begin van een heftige brief. Na (zoals gebruikelijk) eerst zijn naam te hebben genoemd, brengt Paulus direct zijn volmacht in. En daarmee zet hij de toon voor deze hele brief. Want nadat Paulus in Galatië het Evangelie had geheraut en was vertrokken, waren er lieden gekomen die zijn autoriteit in diskrediet brachten. Hij zou een minderwaardige apostel zijn en zij gebruikten dat als motief om zijn onderwijs aan te vallen.

Paulus stelt daar meteen tegenover dat wat hij te melden heeft en leert, niet zomaar zijn uitleg of mening is. Hij was ook geen afgevaardigde van ‘de twaalf’ in Jeruzalem. Niet Petrus of Jakobus had hem geroepen of in zijn functie gesteld. Nee, Paulus spreekt met volmacht, als een afgevaardigde van Jezus Christus zelf.

Als afgevaardigde is Paulus bepaald niet de mindere van zijn collega’s in Jeruzalem. Integendeel zelfs! Zij waren opgeleid tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde. Paulus daarentegen had hem ontmoet en was onderwezen vanuit hemelse heerlijkheid!  Wil je weten wat Jezus Christus vandaag te melden heeft aan de natiën? Dan moet je bij Paulus wezen!

Delen: