GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 1:24 – naar hun aard

04-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En God zei: Dat de aarde voortbrenge levende ziel! naar hun aard! vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was alzo.

Gedurende zes dagen openbaarde GOD aan de mens de woorden die ooit bij de schepping klonken. Een uitdrukking die we in Genesis 1 in dat verband maar liefst tien keer tegen komen, is “naar hun aard”. Het wordt gezegd van het zaadgevend gewas en de vruchtbomen, maar ook van de zeedieren, de vissen en het gevogelte. En in bovenstaand vers wordt het gezegd van al het gedierte op het land.

God schiep alle levende organismen “naar hun aard”, dat wil zeggen: naar hun soortverscheidenheid. Het idee dat alle planten en dieren zouden zijn voortgekomen uit één enkele cel, is volkomen misplaatst. God schiep een grote variatie van soorten, elk van elkaar afgegrensd. Soorten die zich ook niet laten vermengen. Zo is het “van den beginne” door GOD gemaakt. Het leven op aarde heeft geen gemeenschappelijke voorouder maar een gemeenschappelijke Ontwerper.

De vormenrijkdom die we in de levende natuur waarnemen getuigt van een adembenemend design! De enige verstandige conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat er één Alwijze Schepper is. Aan Hem daarom alle eer!

Delen: