GoedBericht.nl logo
English Blog

Prediker 3:2 – alles op zijn tijd

21-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven…

In Prediker 3 worden veertien contrasten opgesomd die ons vertrouwd zijn. Zo was daar ooit de dag waarop we ter wereld kwamen. Die datum kennen we en jaarlijks worden we daaraan herinnerd. Maar zo zeker als die geboortedag is, zo zeker is het ook dat er een dag komt waarop we afscheid moeten nemen. Het verschil is dat we die datum, hoe cruciaal ook, niet kennen.

Wat in Prediker 3 betoogd wordt, is dat voor alles onder de hemel een bestemde tijd is (:1). En dat GOD alles voortreffelijk gemaakt heeft, op zijn tijd (:11). Al die contrasten, van oorlog en vrede, van huilen en lachen, enzovoorts, hebben betekenis, omdat GOD de Plaatser daarvan is. Dus nooit tevergeefs. En alles op zijn tijd.

Hoe kort is slechts de tijdspanne tussen onze geboortedag en sterfdag!? De Bijbel vergelijkt het met een damp en elders met een voorbijgaande schaduw. We zijn uit stof genomen en tot stof weerkerend. Maar dat is geen ‘einde verhaal’. GOD zoekt weer op wat voorbij gegaan is (3:15). Dus: wordt vervolgd! Hij zal de doden doen herleven. En het beste… dat bewaart Hij voor het laatst!

Delen: