GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?

16-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Kijkt uit, dat niemand jullie als buit meevoere door de filosofie en lege verleiding, overeenkomstig de traditie van de mensen (…) en niet overeenkomstig Christus.

Paulus is buitengewoon enthousiast over de berichten die hij van Epafras had ontvangen. Epafras had de Kolossers het goede bericht van Gods genade bekendgemaakt en zij hadden dat met blijdschap ontvangen.

Maar er waren kapers op de kust. Mensen die een combi van filosofie en (Joodse) traditie verkondigden en de gelovigen daarmee dreigden in te pakken. Zouden gelovigen geen graantje kunnen meepikken uit de filosofie? Daar was immers zo diep over nagedacht! En had de Joodse traditie geen Bijbelse oorsprong? Waarom zouden filosofie en traditie het geloof in Christus dan niet kunnen verrijken?

Maar Paulus stelt deze redeneringen als “lege verleiding” aan de kaak. Want de Christus die de Kolossers hadden leren kennen, is degene in wie heel Gods volheid woont. En gelovigen zijn in hem compleet!  Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Wat kunnen filosofie en traditie dan toevoegen als we in Christus compleet zijn? Het idee dat ze waarde zouden toevoegen ontkent de waarheid dat Gods woord volledig toereikend is. Geen filosofie of traditie kan daaraan tippen!

Delen: