GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 24:53 – de bruid versierd

24-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En de knecht bracht zilveren en gouden sieraden te voorschijn, en klederen, en gaf deze aan Rebekka…

Abrahams knecht gaat naar Mesopotamië om een bruid voor Izaak te zoeken. Natuurlijk is dat geschiedschrijving. Maar het is méér dan dat. Er tekent zich een profetische lijn af. In Genesis 22 lezen we over hoe Izaak geofferd zou worden op het gebergte van Moria. Maar ook hoe JAHWEH op de derde dag voorziet in een lam ten brandoffer. Het wijst vooruit naar de dood en bovenal opstanding van Jezus Christus, het zaad van Abraham. Dan wordt in Genesis 23 de dood van Izaaks moeder beschreven en hoe zij een graf krijgt onder de natiën. Het spreekt van het lot dat het volk Israël nadien trof.

In Genesis 24 ten slotte, lezen we hoe voor Izaak een bruid wordt gevonden. De bruid is in de Hebreeuwse Bijbel altijd een type van het wedergeboren volk Israël. Straks zal ze vanuit de natiën worden geroepen en letterlijk en figuurlijk worden versierd met de rijkdommen van haar Heer. Zilver spreekt van de losprijs en goud van onvergankelijke heerlijkheid. Bekleed met “de klederen des heils” (Jes.61:10) zal ze op weg gaan naar het Beloofde Land om haar Bruidegom te ontmoeten!

Delen: