GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 3:14 – de trofee van de roeping van God

25-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… ik jaag naar het doelwit, om de trofee van de roeping van God die van omhoog is, in Christus Jezus.

De metafoor van de renbaan die Paulus hier gebruikt kennen we al uit een eerdere brief  van hem (1Kor.9:24:27). De vergelijking zit ‘m in de volledige focus op het doelwit en daarmee dus op het afzien van al het andere. Een atleet in de renbaan kijkt niet achterom en evenmin om zich heen. Het zou hem slechts afleiden van de topprestatie. Wie op “één ding” (:13) het oog richt ziet niets anders dan het “doelwit”.

De renner is er op uit om na de finish “de trofee” of prijs in ontvangst te nemen. Deze trofee noemt Paulus even later in deze brief (4:1) “de erekrans” waar hij zijn lezers aanwijst als zijn erekrans. Is dat laatste niet veelzeggend!?! Straks bij de parousia zal blijken wat God in Paulus’ leven heeft kunnen doen. De Filippiërs zullen, evenals bijvoorbeeld de Thessalonikers (1Thes.2:19), door Paulus als een aureool worden meegedragen. Misschien wel letterlijk maar in elk geval als een zichtbare herinnering aan wat God via hem heeft gewerkt. Het is Gods prestatie, waarbij Paulus als geroepene zijn instrument is. Vandaar dat het ook “de trofee van de roeping van God” heet.

Delen: