GoedBericht.nl logo
English Blog

Prediker 3:10 – nederig

26-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ik heb gezien de ervaring die God aan de zonen der mensheid geeft om daarin nederig te worden.

In het voorgaande had Salomo vastgesteld hoe alles onder de hemel een bepaalde tijd krijgt toegemeten. Veertien contrasten noemt hij, zoals geboren worden en sterven, afbraak en opbouw, liefde en haat, oorlog en vrede, verloren doen gaan en opzoeken, enzovoort. Vergis u niet: het is GOD zelf die de ervaring van al deze contrasten aan de mensheid geeft.

GOD geeft deze ervaring aan de mens om zich daarin “te kwellen” of “te bekommeren”. Of letterlijker wellicht “nederig” te maken. Het is de donkere kant van het contrast (sterven, afbraak, haat, oorlog, verloren gaan) dat de mens deprimeert en kwelt. Is GOD dan op uit op onze vernedering? Zo ja, wat heeft Hij daarmee op het oog?

Het antwoord is dat de mens alleen door contrast de waarde van dingen leert kennen. Geen kennis van goed zonder kennis van kwaad. Maar door deze ervaring van contrasten leren we bovenal dat het GOD is die alles op Zijn tijd plaatst (:11). Zonder dat de mens daaraan iets af of toe kan doen (:14). Dat besef maakt de mens klein en nederig. En GOD groot!

Delen: