GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 20:9 – Eutychus

11-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij…

Een wonderlijke geschiedenis! Over een zekere Eutychus, wiens naam zoiets betekent als ‘gelukhebber’. Hij werd door de slaap bevangen tijdens Paulus’ prediking en vanuit het venster waar hij zat, viel hij dood neer. Maar Paulus’ bemoedigt met de mededeling dat hij levend zou worden. En alzo geschiedde.

Dit voorval is meer dan een wonder. Het is een teken! Het is illustratief voor het boek Handelingen. Eutychus is een type van Israël. Gezeten in het venster, d.w.z. het volk had uitzicht! Want was het niet zo, dat aan Israël de beloften waren gegeven? Zij hadden uitzicht op het Koninkrijk dat in die dagen zou aanbreken. Maar tijdens Paulus’ bediening werd duidelijk dat een geest van diepe slaap over hen was gekomen. En Israël viel uit het venster – het werd een dodelijke val!

Maar dezelfde apostel die spreekt van Israëls val en verwerping, die heeft ook weet van hun aanneming (Rom.11:15). Een aanneming dat niet minder dan leven uit de doden zal zijn! Het is nacht in de wereld, maar in de opperzaal waar Paulus’ woord klinkt, is licht en uitzicht. Wat een geluk!

Delen: