GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 1:13 – gezonde woorden

12-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Heb een patroon van gezonde woorden, die je van mij hoorde in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

In deze laatste brief van de apostel Paulus prepareert hij ‘zijn kind’ (2:1) op de tijden die gaan komen. Paulus’ executie staat voor de deur (4:6) en hij waarschuwt Timotheüs voor een algeheel verval (3:1) en afstaan van de waarheid in de christenheid (4:3). Ondanks deze en andere droevige ontwikkelingen is Paulus’ toon opgewekt en vitaal.

De “gezonde leer” is opgebouwd uit “gezonde woorden“. Timotheüs had ze van Paulus zelf vernomen. Het is de woordenschat waarvan Paulus zich bediende “in geloof en liefde, die in Christus Jezus is”. De christenheid is in rap tempo daadwerkelijk afgeweken van “de gezonde leer”. “Gezonde woorden” gingen plaatsmaken voor “woorden van menselijke wijsheid” (1Kor.2:13). Dat zijn termen en begrippen, bedacht door geleerde theologen en filosofen, maar vreemd aan Paulus’ woordenschat. “Aeon” werd een ‘eeuwigheid’, “één God” werd een ‘drie-eenheid’, “de Zoon van God” werd ‘God de Zoon’, Gehenna (=dal van Hinnom) werd een ‘hel’, enzovoort.

Willen we in deze “laatste dagen” (3:1) op koers en gezond blijven, dan staat ons één ding te doen en dat is ons te oriënteren op de “gezonde woorden” van de Schriften alleen (2Tim.3:16).

Delen: