GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:6 – een losprijs, geen schuldbetaling

28-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve van allen, het getuigenis te eigener tijden…

Geen beter bewijs dat God alle mensen wil redden, dan dat degene die Hem vertegenwoordigt, zichzelf gaf tot een losprijs voor allen. Om opstandingsleven aan heel het mensdom te geven, moest Hij eerst voor hen sterven. Want zonder dood geen opstandingsleven. Toen de wereld Christus Jezus aan het kruis sloeg, betaalde Hij voor hen de prijs van vrijkoping. Wat een liefde!

Het begrip ‘losprijs’ staat haaks op het theologische idee van ‘schuldbetaling’. In dat concept moest Jezus sterven om aan God de schuld te betalen zodat Hij ons kan vergeven. De enige overeenkomst tussen dit idee en dat van ‘losprijs’ is dat bij beide sprake is van betaling. Maar let op het enorme verschil. Zou Jezus de schuld van de mens hebben betaald, dan is God Degene die betaling eiste. Strikt genomen is er dan geen sprake van vergeven aangezien de ‘rekening’ immers vereffend is. Dit hele idee is een stuitend karikatuur van de Bijbelse voorstelling. God eiste niet, maar Zijn Middelaar gaf!

Christus Jezus gaf zichzelf tot losprijs voor allen. Hij betaalde aan ‘degene’ die ons gevangen hield: zonde en daarmee de dood (Rom.5:12,21). Deze losprijs garandeert de vrijkoping van allen!

Delen: