GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 17:12 – tot geloof komen?

27-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Velen dan van hen kwamen tot het geloof en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. (NBG-vert.)

‘Tot geloof komen’ is een bekende uitdrukking in het christelijk jargon. We komen ‘m ook regelmatig tegen in de NBG51-vertaling, zoals in bovenstaand vers. Maar in de grondtekst wordt het veel simpeler geformuleerd: “velen van hen geloofden”. Punt. Niks ‘komen tot’. Dat lijkt misschien spijkers op laag water zoeken, maar toch is ons spraakgebruik minder onschuldig dan het lijkt. Want ’tot geloof komen’ suggereert dat een mens eerst een traject moet afleggen alvorens bij geloof te arriveren. Maar zo spreekt de Schrift er niet over en het werkt ook niet zo.

Een mens gelooft omdat hij overtuigd is. Overtuigd zijn is iets dat je overkomt. Passief. Misschien wilde je er eigenlijk niet aan, maar de aanwijzingen waren zó overweldigend, zodat er geen ontkomen aan was. Dat is: overtuigd zijn. Je ontvangt daarom geloof. Vandaar dat Paulus zegt: “het is genade te geloven in Christus” (Filp.1:29). En weer elders zegt hij: “het is een gave van God” en voegt er aan toe: “opdat niemand roeme” (Ef.2:8-10). Geloven is geen mensenwerk. Een mens komt ook niet tot geloof, nee, geloof komt tot de mens!

Delen: