GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:6 – een losprijs voor allen

26-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve van allen, het getuigenis te eigener tijden…

Dit is de climax van het getuigenis dat Paulus geeft. Hij begon met de statement dat God wil dat alle mensen worden gered en tot besef van (die) waarheid komen. Want aangezien er één God is, is Hij de God van allen en middels de mens Christus Jezus zal Hij dit realiseren. Die geeft zichzelf namelijk tot een losprijs voor allen. Ook hier weer: alle mensen.

De mens Christus Jezus representeert de ene God door te vervullen wat Deze wil. Dat God heel het mensdom wil redden betekent dat ze verlossing behoeft wat ook in het woord ‘losprijs’ ligt besloten: het mensdom is gevangen. Gevangen in zonde en dood (Rom.5:12). Alle nakomelingen van Adam zijn zondaren en stervelingen maar God wil hen allen redden door Leven te geven (Rom.5:18). Leven voorbij de dood. Dat is de verlossing die GOD op het oog heeft en Christus betaalde daarvoor de prijs in zijn sterven. Want zonder sterven geen opstanding. De wereld doodde Hem, maar God wekte Hem op uit de doden, eens voor altijd!

Beste lezer, wil je weten welke waarde je voor God hebt? Zie op de prijs die voor jou is betaald!

Delen: