GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:5 – één middelaar

25-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want er is één God en één Middelaar van God en mensen, [de] mens Christus Jezus…

Zo uniek als de ene God is, zó uniek is ook de ene middelaar van God en mensen. Dat Hij mens is, is uiteraard niet uniek, maar wel dat Hij van alle mensen de enige Middelaar is. Het woord voor ‘middelaar’ is (in onze taal alsook in het Grieks) afgeleid van het woord ‘midden’: hij bemiddelt tussen twee partijen. In de bovenstaande tekst is Hij enerzijds degene die God representeert naar de mensen toe. En anderzijds representeert Hij de mensen naar God toe.

Christus Jezus is niet “de enige God” (1:17) maar Hij vertegenwoordigt Hem. Elders wordt Hij genoemd het “beeld van de onzienlijke God” (Kol.1:15). Dat Hij dikwijls als God geïdentificeerd wordt is met recht beeldspraak. Hij is niet de Vader, maar wie Hem gezien heeft, heeft wel de Vader gezien (Joh.14:9).

Paulus’ statements zijn duidelijk en schitteren in hun eenvoud! Ze staan in schril contrast met de ingewikkelde, onbegrijpelijke termen en dogma’s die enkele eeuwen later in concilies dwingend zouden worden opgelegd. Met de introductie van de leer van de drie-eenheid nam de christenheid officieel afstand van de simpele en fundamentele waarheid van de ene God en de ene Middelaar…

Delen: