GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:5 – want er is één God

24-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want er is één God en één middelaar van God en mensen, [de] mens Christus Jezus…

God wil dat alle mensen worden gered en tot besef van waarheid komen. Want er is één God… De kracht van dit “want” mag ons niet ontgaan. Omdat er slechts één God is, is Hij ook de God van allen. Hij is uniek en daarom is Zijn wil om te redden universeel.

Met dit statement bepaalt Paulus ons bij de waarheid die de basis is van het Joodse geloof. “Hoor Israël, JAHWEH onze God is één…”. Deze belijdenis noemt Jezus in zijn gesprek met een Schriftgeleerde “het eerste gebod” (Mar.12:28,29,32). Maar niet slechts Israël zou horen dat er één God is, alle mensen zouden tot besef van deze waarheid komen. Bij monde van Jesaja verklaarde Hij: “buiten Mij is er geen God!”

De waarheid dat er één God is, is zo simpel dat een klein kind het kan begrijpen. Een-voudig. Deze waarheid is ook fundamenteel-logisch. De vraag of er één of meerdere goden zijn gaat niet over kwantiteit, maar over kwaliteit. Een god die zijn macht moet delen met een andere god is niet almachtig en dus per definitie geen GOD. Met andere woorden: er is of één GOD of geen GOD.

Delen: