GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:3,4 – God wil alle mensen redden

23-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Dit is voortreffelijk en welkom voor God, onze Redder, 4 die wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen.

Hier noemt Paulus de reden van zijn oproep om te bidden en danken voor alle mensen. Inclusief voor koningen en alle superieuren. Zulk bidden en danken is voor God “voortreffelijk en welkom” aangezien Hij wil dat alle mensen worden gered. Niemand uitgezonderd. Dus ook hooggeplaatsten die ons tegenwerken, onderdrukken of vervolgen. Het is GODS wil die ons motiveert om alle mensen in dankbaarheid bij Hem te gedenken.

Paulus noemt God hier “onze Redder”. Enkele verzen eerder (1:15) schreef hij dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden, waarvan hij een eerste is. Welnu, als GOD wil dat alle mensen worden gered, wie of wat zou Hem daarin dan kunnen tegenhouden?! De onwil van de mens? Onmogelijk! Zojuist getuigde Paulus als grootste vijand ooit, door genade te zijn overweldigd (1:14). GODS genade is niet alleen alomvattend, maar ook onwederstandelijk! GOD wil alle mensen redden, Hij kan alle mensen redden en daarom zal Hij ook, op Zijn tijd, alle mensen redden. Dat is de waarheid die Paulus wereldkundig mocht maken: de levende GOD is de Redder van alle mensen (1Tim.4:10). Iedereen moet tot besef van die waarheid komen!

Delen: