GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:2 – een ambassadeur waardig

22-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… ten behoeve van koningen en allen die in superioriteit zijn, opdat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen, in alle eerbied en eerbaarheid.

Onze houding ten opzichte van koningen en allen in superioriteit, wordt enerzijds getypeerd door gebed en dankzegging en anderzijds door een stil en rustig leven. Die twee typeringen horen bij elkaar. Wanneer we geconfronteerd worden met machthebbers die onderdrukken en onrecht doen, dan organiseren we geen revolutie maar geven we alles over aan Hem die het al beschikt. Wat niet betekent dat we altijd alles over onze kant dienen te laten gaan. Ook Paulus maakte waar mogelijk gebruik van zijn rechten (Hand.16:37; 22:25; 25:11).

Maar deze houding betekent wel dat we alle hooggeplaatsten erkennen in de positie waarin ze zijn gesteld. Want de Allerhoogste geeft de macht aan wie Hij wil en zolang Hij het wil (Dan.4:17). Daarom kon Paulus ook voor keizer Nero bidden en danken. Want wie deze dingen beseft, is in staat te midden van alle politieke turbulentie rustig en stil zijn weg te gaan. Paulus voegt daar nog aan toe: “in alle eerbied en eerbaarheid”. Want deze houding geeft GOD de eer maar ze is ook een ambassadeur waardig. Een eerbaar gezant van een Koninkrijk dat niet van deze wereld is (Joh.18:36).

Delen: