English

Galaten 5:22 – één vrucht

22-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

De vrucht echter van de geest is liefde: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, bescheidenheid, zelfbeheersing.

De geest van God produceert één vrucht. Er staat niet “de vruchten zijn” maar “de vrucht… is”. De naam die deze vrucht draagt is: liefde. Liefde is niet het eerste kenmerk van die vrucht, maar de naam die deze vrucht samenvat.

Waarin komt deze liefde tot uiting? Paulus somt acht eigenschappen op. Typerend. Acht beeldt een nieuw begin uit. Na de volheid van de zeven volgt een nieuwe reeks. De acht symboliseert nieuw leven. De achtste dag is ook de dag van de besnijdenis.  De acht eigenschappen die Paulus noemt, komen grotendeels overeen met de lofzang op de liefde die we vinden in 1Korinthe 13. De liefde is geduldig, vriendelijk, enz.

De liefde is de vrucht van Gods geest. Niet het resultaat van onze werken. Werken spreken van menselijke pogingen (5:19). Vrucht daarentegen groeit spontaan. Dat is Gods werk. Daarom spreekt de liefde hier, agapé, ook niet van ménselijke liefde maar van Góds liefde (Rom.5:5). Het is de liefde die al Gods schepselen omvat, onvoorwaardelijk en dus ook nooit aflatend is. Die liefde kennen produceert vreugde en vrede… en zoveel meer!

Delen: