GoedBericht.nl logo
English Blog

Leviticus 23:11 – de eerstelingschoof

17-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… wanneer jullie komen in het land (…) dan zullen jullie een eerstelingschoof naar de priester brengen. 11 Hij zal de schoof zwaaien voor het aangezicht van JAHWEH opdat jullie weggevallig zijn, de dag na sabbat…

Op de kerkelijke kalender is het vandaag Pasen. Het bijzondere vandaag echter is, dat het dit keer samenvalt met de dag van eerstelingschoof op de Hebreeuwse kalender. In de Bijbel (!) is voor deze dag geen datum vastgesteld maar alleen een weekdag: de dag na de sabbat. Het is het begin van de zogenoemde ‘omer-telling’: vanaf deze dag zou men zeven sabbatten tellen waarna (= na 7×7 dagen) dan het officiële begin wordt ingeluid van de tarweoogst (Pinksteren = 50e).

Vandaag is de tweede dag van Pesachfeest maar ook de vastgestelde dag dat de eerstelingschoof van de gersteoogst door de priester voor Gods aangezicht zou worden bewogen. Vijftienhonderderd jaar voor de komst van de Messias had God dit reeds als zijn hoogtijdag genoteerd. Het is uitgerekend op deze dag dat de Eersteling uit de doden werd opgewekt. Eens voor altijd. Hij werd niet opgewekt om later opnieuw te sterven. Integendeel: Hij werd opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht! Als Eersteling van heel het mensdom. Zoals in Adam allen sterven, zó  zullen in Christus allen worden opgewekt. Ieder in zijn rangorde!

Delen: