GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:8 – geen concessies

20-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ook in het geval dat wij of een boodschapper vanuit de hemel jullie zouden evangeliseren naast wat wij jullie evangeliseerden, dat zij vervloekt!

Paulus is bepaald niet onzeker over de inhoud van het Evangelie dat hij onder de Galaten had verkondigd. Het was namelijk precies die boodschap, die hij had ontvangen en waarin hij was onderwezen. Niet van of door een mens, maar “door onthulling van Jezus Christus” (:12). Paulus is buitengewoon zwart-wit als het hierom gaat. Elke afwijking is ‘killing’. Als “slaaf van Christus” (:10) moest hij spreken zoals hij dat had gedaan. Zelfs als hijzelf bij de Galaten terug zou komen en daarvan zou afwijken, dan zou daarop (zonder pardon!), een vloek rusten. Idem dito in geval een engel uit de hémel (overtuigender kan het toch niet!) met een afwijkend ‘evangelie’ bij de Galaten zou komen. De boodschap die Paulus had verkondigd is de absolute maatstaf voor wat vandaag onder de natiën zou klinken.

Vanuit het Grieks is het niet duidelijk of Paulus’ banvloek (Gr. anathema) nu de afwijkende boodschap treft (“dat zij vervloekt”), danwel de boodschapper ervan (“die zij vervloekt”). Grammaticaal gezien kan het beide. Duidelijk is wel dat wie zo’n (“andersoortig Evangelie”) predikt, een vloek binnenbrengt. Waarvan akte!

Delen: