GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:8 – anathema!

21-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ook in het geval dat wij of een boodschapper vanuit de hemel jullie zouden evangeliseren naast wat wij jullie evangeliseerden, dat zij vervloekt!

We merkten al op dat het “dat zij vervloekt” hier in de eerste plaats verwijst naar de afwijkende boodschap van Judaïserende predikers. Het Griekse woord ‘anathema’ doelt (in de LXX) naar de ‘banvloek’ zoals we daarvan o.a. lezen bij Jericho (Joz.6:17). Het was de eerste stad die van Godswege was ingenomen en daarom (zoals al het eerste) aan God was gewijd. Daarom mocht geen Israëliet zich dat toeëigenen. Van Achan lezen we dat hij dat wel deed en hij moest dat met de dood bekopen. Een ‘anathema’ wordt uitgesproken over elk menselijk vergrijp aan de dingen die geheel van en voor God zijn.

Tegen deze achtergrond begrijpen we de ongekend krasse taal die Paulus uitspreekt over de prediking van de Galatische judaïsten. Wat zij deden was een vergrijp aan het allerheiligste omdat zij er aanspraak op maakten het Evangelie van genade (1:6) aan te passen. Aan ‘genade’ werden ‘werken’ toegevoegd met als gevolg dat ‘genade’ niet langer ‘genade’ is. Genade betekent ‘om niet’ en is dus gratis. Zelfs de geringste tegenprestatie die men zou vragen, zou dat tenietdoen. Want ‘een beetje gratis’, dat bestaat niet.

Delen: